Daiva

 

Jau keletą metu vedu šokio ir judesio terapijos užsiėmimus Vilniaus klinikinėje Vasaros ligoninėje psichosocialinės reabilitacijos skyriuje, o taip pat ir VŠĮ Karoliniškių poliklinikos dienos stacionaro lankytojams.

Mano patirtis aiškiai rodo, koks svarbus žmogui yra judėjimas, savęs išreiškimas bei atskleidimas per judesį. Juk ne visada lengva apie save kalbėti žodžiais. Judesio dėka mes galime kalbėtis su savo kūnu bei siela, jausti aiškų ryšį tarp jų. Taip pat judėdami  bendraujame su kitais žmonėmis, gauname grįžtamąjį ryšį apie save.  Esu tikra, kad integruota kūno judesio terapija padeda atrasti save, pažinti bei priimti save tokiu, kokiu esu, taip pat padeda tvarkytis su stresu, nerimu, svyruojančiomis nuotaikomis, įtampa kūne, atrasti vidinį balansą bei jį palaikyti.

Mano kasdieninę darbinę veiklą sudaro individualus psichologinis konsultavimas; porų/šeimų konsultavimas; šokio ir judesio terapija grupėje; individuali kūno terapija; savęs pažinimo ir asmenybės augimo grupės. Taip pat dalyvauju projektuose bei rašau publikacijas psichologinėmis temomis.

Esu žingeidi, todėl nuolat keliu savo kvalifikaciją, dalyvauju mokslinėse konferencijoje, seminaruose, savo žinias bei įgūdžius tobulinu Lietuvoje bei užsienyje.

Dirbdama su klientu remiuosi šiais pagrindiniais principais: profesionalumas, pagarba klientui, konfidencialumas, atsakomybė; pasitikėjimas.

 

Tel. 8 698 40054

daiva.talijuniene@gmail.com

www.santykiupsichologija.lt

 

grįžti